Algemene voorwaarden

Elke persoon dat gebruik maakt van de diensten van Nitaya Thai Massage gaat akkoord met onze algemene voorwaarden

 1. De diensten die aangeboden worden door Nitaya Thai Massage zijn alleen bedoeld voor lichamelijke en mentale ontspanning.
 2. Nitaya Thai Massage biedt geen medische massages of behandelingen. Voor medische behandelingen adviseren wij de klant uw eigen dokter of specialist te bezoeken voor advies. Bij zwangerschap adviseren wij u eerst door de verloskundige of specialist te laten adviseren. Klanten zijn altijd zelf verantwoordelijk om Nitaya Thai Massage goed te informeren over hun gezondheid en conditie. Deze informatie moet gegeven worden alvorens een behandeling begint.
 3. Klanten maken geheel uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Nitaya Thai Massage en wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor schade die ontstaan is tijdens onze behandelingen die wij bieden.
 4. Nitaya Thai Massage levert geen erotische diensten. Elk verzoek of suggestie daartoe zal niet worden gewaardeerd en de behandeling zal meteen worden beëindigd.
 5. Wij verzoeken vriendelijk om rekening te houden met andere klanten die een behandeling ondergaan. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw mobiele telefoon uit of stil te zetten en met een zachte stem te spreken.
 6. Alle diensten dienen direct direct betaald te worden nadat een behandeling is afgelopen. Betalingen met PIN zijn ook mogelijk.
 7. Nitaya Thai Massage behoudt zich het recht voor om elke behandeling, zonder enige toelichting, te beëindigen. 
 8. We verwachten dat klanten hygiënisch, nuchter en goed gemanierd zijn. In elk ander geval kan een behandeling geweigerd worden. 
 9. Een behandeling dient minimaal 24 uur voor afspraak te worden geannuleerd. Dit kan plaatsvinden per telefoon of email. Na deze deadline kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor de gereserveerde behandeling.
 10. Nitaya Thai Massage is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen of ongevallen in en rond het gebouw van de behandelingen.
 11. Nitaya Thai Massage is niet verantwoordelijk indien en voor zover overeenkomsten en andere afspraken niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid en/of oorzaak, die in redelijkheid niet voor het risico van Nitaya Thai Massage kan komen. In het geval van overmacht is er het recht om de verplichtingen op te schorten. In geen enkel geval is Nitaya Thai Massage verplicht een boete of elke vorm van schadevergoeding te betalen.
 12. Klanten worden geacht op tijd voor hun afspraak aanwezig te zijn. Te laat komen of een gemiste afspraak wordt niet gecompenseerd.
 13. Cadeaubonnen moeten voor aanvang van een behandeling overhandigd worden en kunnen niet achteraf na de behandeling worden overlegd. Indien men een reservering maakt moet meteen kenbaar worden gemaakt dat men gebruik wenst te maken van een cadeaubon.    
 14. Elke cadeaubon heeft een geldigheidsdatum die op de bon wordt vermeld. De maximale geldigheid van een cadeaubon is 1 jaar na uitgave van deze cadeaubon door Nitaya Thai Massage.
 15. De cadeaubon kan alleen gebruikt worden naar de waarde van de cadeaubon en kan niet gebruikt worden en zijn niet inwisselbaar geheel of gedeeltelijk voor contant geld. Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening van een medewerker van Nitaya Thai Massage en voorzien zijn van een nummer en datum. 
 16. Reproductie of namaken van een cadeaubon is verboden. Verkoop kan alleen geschieden via Nitaya Thai Massage.  Elke andere vorm wordt gezien als fraude en oplichting en er zal direct aangifte van gedaan worden bij de Politie.
 17. Per behandeling kan men slechts één cadeaubon gebruiken. Het is niet toegestaan meerdere cadeaubonnen gelijktijdig in te wisselen voor een behandeling.
 18. In geval van klachten of ontevredenheid van of over een behandeling door een medewerker dient dit meteen tijdens de behandeling kenbaar gemaakt te worden. Samen wordt er dan naar een passende oplossing gekeken. In het onwaarschijnlijke geval dat we geen oplossing kunnen vinden wordt de klant geacht dit binnen twee weken na de behandeling schriftelijk kenbaar te maken. Klachten kunnen nooit leiden tot een hogere schadeloosstelling dan de betaalde prijs voor de behandeling die men heeft genoten. 
Scroll naar top